• Libor Lesák
  • @lesaklibor
  • Grey YouTube Icon

Copyright ©

Libor Lesák 2020

Adéla Humlová: Proč zachovat stromy ve městě

July 9, 2018

Stanovisko ekologické komise města Kralup nad Vltavou

 

Ekologická komise města Kralup nad Vltavou zahájila svoji činnost posuzováním žádostí občanů o kácení dřevin ve městě. Při terénních pochůzkách došlo i k osobnímu setkání s některými žadateli o odstranění problematických stromů. Naši občané se nejvíce obávají možných polomů při silných větrech, alergizujících stromů a enormního množství listí, které musí na podzim odstraňovat ze svých balkonů a parapetů.

 

 

 

Cílem ekologické komise je stromy ve městě zachovat či dokonce navyšovat. Považujeme za velmi důležité rozptýlit obavy občanů, kteří jsou přesvědčeni, že vzrostlý strom v blízkosti jejich obydlí jim může způsobit řadu zdravotních potíží. Dle našeho soudu je tomu právě naopak. Vzrostlé zdravé stromy poskytují podmínky pro bezpečný, zdravý a příjemný život a zároveň řeší globální problémy životního prostředí.

 

Vliv na zdraví a kvalitu ovzduší

 

Vzrostlé stromy působí jako účinné lapače prachu. Množství zachyceného prachu je přímo úměrný velikostí koruny. Jen za vegetační období dokáže 1 vzrostlý buk o listové ploše 1600 čtverečních metrů zachytit až 1 tunu prachových částic. Stromy nejvíce zachytávají právě obávaný jemný prach, který představuje největší zdravotní riziko (dýchací potíže, astma, onkologická onemocnění!). Je potřeba si uvědomit, že i když pyly stromů mohou způsobit alergii, jejich pokácení by nevedlo k zlepšení zdravotního stavu obyvatel s alergií. Alergie je civilizační choroba a za její výskyt nemohou stromy, ale nezdravý životní styl a vypuštění obrovského množství škodlivin do životního prostředí, které se dostávají do lidského organizmu. Nejvíce škodlivin je právě v ovzduší. Snížená imunita organizmu tak snadno vytvoří alergii na další a další látky, které mohou být i přírodního původu (pyl). Stromy nám naopak pomáhají tyto škodlivé látky (např. prach) zachytávat. Je už celá řada vědeckých studií, které jasně prokazují, že ve znečištěných oblastech je mnohem větší výskyt alergií než v oblastech, kde je čistý vzduch a vyšší podíl zeleně. V účinnosti záchytu prachových částic jsou nejlepší volbou jehličnany a dále stromy, jejichž listy mají hrubý povrch (chloupky, nerovnosti).

 

Kromě prachu stromy pohlcují oxid uhličitý a produkují kyslík. Jeden dospělý vzrostlý buk dokáže za jedno vegetační období zásobovat kyslíkem až 10 lidí!

 

Stromy produkují přírodní antibiotika zvané fytoncidy, které hubí některé choroboplodné zárodky nebo bakterie. Provedená měření ukazují, že v městském vzduchu bylo na 1m3 zjištěno 500 – 800 choroboplodných bakterií, kdežto v blízkém lese jen 40 – 50 v 1m3 vzduchu.

 

Vliv na klima ve městě

 

Stromy hrají důležitou roli při tvorbě klimatu. Největší účinek spočívá ve výparu vody, který je důležitý při vyrovnávání teplotních extrémů. Jeden vzrostlý buk o zmiňované listové ploše dokáže v letním horkém období snížit teplotu vzduchu až o 3 stupně. Navíc tím, že stromy stíní, zmírňují přehřívání povrchu domů a zpevněných cest. Při letním slunečném dni se asfaltová plocha rozpálí až na 60 stupňů °C, zatímco pod stromy se teplota půdy pohybuje kolem 20 °C.

 

Stromy zeslabují účinky větru nejen ve volné krajině, ale také ve městech, kde se rychlost větru zvyšuje zejména v dlouhých rovných ulicích. Rychlost větru klesá v krátké vzdálenosti už nejen před samotným stromem, ale zejména za ním. Čím více stromů je vedle sebe, tím je účinek větší.

 

Stromy dokáží díky své stavbě rostlinného těla pohlcovat i hluk. I když tato funkce není tak významná a většího účinku je dosahováno až při větších plochách vegetace, je ve městech každé procento snížení hluku vítané.

Kořeny stromů zpevňují půdu a zabraňují rychlému odtoku srážek a vzniku povodní.

 

Vliv na lidskou psychiku

 

Stromy jsou krásné, působí uklidňujícím dojmem. Veřejná prostranství s dostatkem zdravých stromů, kvetoucích keřů a trvalek má pozitivní dopad na kvalitu života ve městě.

 

Městský ekosystém

 

Na stromy je existenčně vázáno velké množství živočichů, rostlin a hub. Stromy představují prostředí pro hnízdění ptactva, poskytují úkryt netopýrům, drobným savcům a bezobratlým živočichům. Na kůře stromů žijí různé druhy mechů a řas.

 

Stromy tvoří neodmyslitelnou součást životního prostředí člověka. Pokud jsou vzrostlé stromy zdravé, plní svou funkci víc, než si my lidé dovedeme představit. Úřad pro lesy v americkém státě Kalifornie spočítal, že strom žijící 50 let poskytne lidem služby v přepočtené finanční hodnotě 7 až 8 milionů korun – a to zcela zdarma. Bez jejich existence se prostě neobejdeme.

 

Adéla Humlová
Ekologická komise města Kralupy nad Vltavou

 

Zdroj:
www.arnika.org
www.ekologickelisty.cz
www.tesin.cz

 

 

 

Please reload

Our Recent Posts

Centrum Kralup se občanům představilo v novém. Nechybí ani vytoužená fontána s vodotryskem či zrekonstruovaná historická studna

February 6, 2019

Stejně jako v uplynulých letech se i tento rok mohou občané těšit hned na několik zajímavých investičních akcí. Nejen, že začne realizace multifunkční...

Měníme Kralupy k lepšímu. Parkovací dům u nádraží pomůže vyřešit potíže s dopravou a díky dotaci vyjde levně

January 30, 2019

Volte ty, kteří Vám nabízejí řešení. Rozhodujete VY!

October 4, 2018

1/1
Please reload

Tags