top of page
Vyhledat
  • odskralupy

Středočeský kraj uzavře smlouvu na 20 let se společností Valeo

Středočeský kraj uzavře smlouvu o pronájmu pozemků a na nich vystavěných staveb v katastrálních územích obcí Milovice a Straky na dvacet let se společností Valeo Autoklimatizace, k. s. Schválili to krajští zastupitelé na pondělním zasedání. Společnost Valeo je významným zahraničním investorem, s nímž Kraj již v roce 2018 uzavřel memorandum o vybudování polygonu pro autonomní auta a asistenční systémy vozidel na bývalém letišti Milovice-Boží Dar. Jde o plánovanou investici přesahující sto milionů korun, která pomůže k rozvoji inovací na území Středočeského kraje.

Současná nájemní smlouva je platná do 30. 8. 2023, nově uzavřená nájemní smlouva by měla platit nejpozději od 1. 9. 2024 na dobu dvaceti let.


Středočeskému kraji přinese navýšení původního nájemného z roku 2018 na 600 tisíc korun měsíčně, a naopak investorovi umožní rozvoj aktivit v daném území. V rámci původní smlouvy společnost zmodernizovala zázemí pro testování autonomních technologií. Vybudovala malý testovací polygon pro testy v nízké rychlosti např. plně automatizované parkování, ale hlavně opravila bývalou ranvej a pojezdové dráhy, které nyní slouží pro testování scénářů ve vysokých rychlostech. To umožňuje testovat funkce automobilů, které se budou vyrábět po roce 2022 a které jsou hodnoceny podle nových pravidel EuroNCAP). „Dalším krokem bude vybudování technicko-administrativního zázemí odpovídajícího 21. století. Chceme významnému investorovi vyjít vstříc, a umožnit mu tak posunout rozvoj firmy i samotného území vpřed. Výsledky z nově vybudovaného polygonu budou aplikovány do výroby mnoha automobilek na celém světě a pomohou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích,“ říká radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS).


„Podpis dlouhodobé smlouvy je klíčový okamžik, který jsme dlouho a pečlivě připravovali,” říká Tomáš Vahalík, finanční ředitel skupiny Valeo pro Českou republiku. „Dlouhodobá spolupráce se Středočeským krajem nám umožní vložit do zlepšení testovací infrastruktury výrazně více investičních prostředků, díky čemuž budeme moci na milovickém polygonu testovat nejmodernější systémy pro autonomní automobily. To nám umožní vytvořit další vysoce kvalifikované pracovní pozice a zároveň zvýšit prestiž a důležitost nejen českého vývojového centra v rámci skupiny Valeo, ale i celé České republiky v oblasti vývoje autonomních vozidel,” dodává. „Jsme rádi, že si představitelé Středočeského kraje tuto příležitost plně uvědomují a velmi oceňujeme konstruktivní a profesionální jednání nového vedení kraje během přípravy smlouvy.“

Valeo se v nově uzavřené nájemní smlouvě zaváže k vybudování veškerých přípojek pro vodu, kanalizaci a elektřinu od dohodnutých přípojných míst na hranici pronajatých pozemků ke koncovým přípojným bodům nové administrativní budovy. „V případě, že by došlo k předčasnému ukončení nájmu z důvodů zaviněných partnerem, pak budou Středočeskému kraji předány všechny budovy vystavěné na krajských pozemcích za takových finančních podmínek, které by se aplikovaly v okamžiku řádného uplynutí dohodnuté doby nájmu,“ upozornil radní Libor Lesák.


Valeo je vysoce inovativní technologickou skupinou společností investující 13 % svého světového obratu do vědy a výzkumu. V České republice zaměstnává v oblasti vědy a výzkumu více než 700 lidí. Je jedničkou na světovém trhu v oblasti vývoje senzorů a asistenčních systémů do automobilů. Další rozvoj tohoto vysoce inovativního směru je rozhodně přínosem pro Středočeský kraj na jeho cestě od montovny k mozkovně,“ dodává Věslav Michalik (STAN), náměstek pro finance, dotace a inovace.O Valeo

Valeo je dodavatelem automobilového průmyslu, partnerem všech automobilek po celém světě. Jako technologická společnost navrhuje Valeo inovativní produkty a systémy, které přispívají ke snížení emisí CO2 a k rozvoji autonomního řízení. V roce 2019 dosáhla skupina tržeb 19,5 miliardy eur a investovala 13 % prodeje do výzkumu a vývoje. Valeo má 189 výrobních závodů, 20 výzkumných center, 43 vývojových center a 15 distribučních skladů. K 30. září 2020 zaměstnává 109 000 lidí ve 33 zemích. Valeo je kótované na pařížské burze cenných papírů.


„Reagujeme na celosvětový trend elektrifikace a digitalizace vozidel. Valeo je na světové špičce v oblasti senzorů a systémů podporujících autonomní jízdu a v mnoha případech určuje trendy, kterými se tento fenomén posouvá ke svému cíli, kterým je plně autonomní vozidlo. Již každé čtvrté auto na světě má alespoň jeden náš senzor. V České republice vyvíjíme kamery, radary nebo laserové a ultrazvukové senzory. První a v dnešní době jediný laserový senzor používaný v seriové výrobě byl vyvinut z velké části v českém vývojovém centru Valeo. Veškerá řešení u nás také finálně zkoušíme a testujeme, protože jako jediná pobočka skupiny Valeo budujeme komplexní testovací polygon sloužící k testování systémů ve vysokých rychlostech. Například, udržování vzdálenosti mezi vozidly, stabilitu polohy v jízdním pruhu, ale i reakci v případě neočekávané chyby jiného účastníka provozu“ řekl Leoš Dvořák, generální ředitel vývojového centra Valeo, a dodal: „Naše technologie již dnes umožňují plně autonomní parkování vozidel, bezpečně autonomně zastavit automobil při detekování možné kolizní situace, dokáží detekovat překážku na silnici nebo včas rozpoznat únavu řidičů a během jízdy je upozornit na sníženou pozornost. Technologie používané při vývoji, následném testování a validaci finálních produktů a systémů vyžadují často i nasazení prvků umělé inteligence.“

49 zobrazení0 komentářů

Comentarios


bottom of page