top of page
Vyhledat
  • odskralupy

Rada Středočeského kraje představuje svoje členy

Aktualizováno: 30. 1. 2021

Nově ustavená jedenáctičlenná Rada Středočeského kraje v čele s hejtmankou Mgr. Petrou Peckovou představuje své členy. Hnutí STAN v něm má pět zástupců, ODS tři, pozice dvou radních obsadí zástupci Pirátské strany a jednoho Spojenci (TOP 09, HLAS a Zelení).

RADNÍ ZA OBČANSKOU DEMOKRATICKOU STRANU


Mgr. Martin Kupka, statutární zástupce hejtmanky pro oblast silniční dopravy

Martin Kupka se narodil 28. října 1975. Je poslancem Parlamentu ČR, starostou Líbeznic a místopředsedou ODS. Absolvoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2010 je starostou středočeské obce Líbeznice a od roku 2014 místopředsedou ODS. V Poslanecké sněmovně, do níž byl zvolen v roce 2017, patří k lídrům digitalizace veřejné správy. Byl v úzké skupině poslanců, která navrhla a prosadila zákon o právu občana na digitální službu. Krajským zastupitelem je od roku 2016. Jeho vášní je budovat, stavět a dávat věci do pořádku.

Program: Mým hlavním úkolem je udělat pořádek v Krajské správě a údržbě silnic. Provedeme zásadní změny v řízení a kontrole. Přidáme na tempu u přípravy dopravních staveb a každý rok nachystáme k realizaci nejméně 10 důležitých projektů. Téměř 600 krajských mostů je ve špatném stavu, 18 dokonce v havarijním. Scházejí obchvaty měst a obcí. Zvýšíme tlak na přípravu a výstavbu klíčových dopravních staveb na státních silnicích: zbývající částí Pražského okruhu, obchvatu Olbramovic a dalších měst a obcí na silnicích I. třídy, chybějících úseků dálnic D3, D4, D6 a D7.

Motto: Postavme kraj na nohy!

Kontakt: 724 345 456, kupka@libeznice.cz

Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Libor Lesák se narodil 30. července 1965 v Praze. Vystudoval Střední lesnickou školu v Písku. Od roku 1984 pracoval u Státních lesů jako lesník a vedoucí polesí, poté jako soukromý podnikatel v oboru odborných lesnických prací, ochrany a pěstování lesů. Od roku 2002 zasedá v zastupitelstvu města Kralupy nad Vltavou, od roku 2009 jako místostarosta města. V krajském zastupitelstvu působí od roku 2008, nejdříve ve Výboru pro zemědělství a ekologii a později jako předseda Komise pro rozvoj podnikání. V posledních letech se v zastupitelstvu věnuje majetku a investicím. K jeho hlavním koníčkům patří příroda, poznávací cestování, víno a myslivost. Je ženatý, vychoval tři již dospělé děti.

Program: Realitou krajských financí je trend rostoucích běžných výdajů kraje. Investice přitom pokulhávají. Kraj stále vlastní obrovské množství majetku, pro který nemá využití, ale ve kterém stále mizí miliony korun. Ty pak chybí na správných místech. Navíc se blokováním majetku zbytečně omezuje rozvoj regionu. Chci udělat elektronickou pasportizaci krajského majetku a poté transparentně nabídnout k prodeji nepotřebný majetek, který již mnoho let chátrá a zatěžuje krajský rozpočet.

Motto: S poctivostí nejdál dojdeš.

Kontakt: 602 387 933, libor.lesak@mestokralupy.cz

Ing. Pavel Pavlík, radní pro oblast zdravotnictví

Pavel Pavlík se narodil 9. září 1970. Vystudoval obor ekonomika a management na České zemědělské univerzitě. Do roku 2002 pracoval ve společnosti Danone a.s. jako vedoucí nákupu, od roku 2002 má vlastní firmu zabývající se velkoobchodem, spedicí a účetním poradenstvím. V roce 2017 byl předsedou představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, nemocnice středočeského kraje a od roku 2018 je zastupitelem Benešova. Je ženatý a má dvě dcery. Mezi záliby patří četba a práce na zahradě.

Program: Moji prioritou je zlepšení zdravotní péče ve všech oblastech regionu, bez ohledu na to, zda o pacienty pečuje krajské, městské nebo soukromé zařízení. K tomu je potřeba lépe koordinovat spolupráci všech zdravotnických zařízení. Budu hájit důležitou roli všech ambulantních lékařů a ochráním je před dalšími regulacemi a rostoucí administrativní zátěží. Hlavním úkolem je dosažení spravedlivějších podmínek ve financování zdravotní péče. Mezi úhradami stejné péče v různých zařízeních nemohou být propastné rozdíly jako dnes.

Motto: Co slíbím, to dodržím!

Kontakt: 732 212 688 pavel.pavlik@psp-partners.eu

Mgr. Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních věcí

Martin Hrabánek se narodil 27. října 1972 ve Slaném, kde také žije. Vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ihned po ukončení studií začal pracovat jako učitel na základní škole ve Slaném. V roce 2005 uspěl v konkurzním řízení a stal se ředitelem školy. Od roku 2006 pracuje jako zastupitel ve Slaném zvolený za ODS, nejprve jako nestraník, od roku 2014 již jako člen strany. V roce 2011 se stal nejprve místostarostou a od roku 2016 pracuje jako starosta města. Působil ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Středočeského kraje. Mezi záliby patří sport a cestování.

Program: Chci usilovat o zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni kvůli věku, přechodné životní nepřízni nebo zdravotnímu postižení. Pro zajištění široké a rozmanité nabídky je třeba spolupracovat se všemi poskytovateli sociálních služeb. Přáním téměř každého člověka je získání pomoci v domácím prostředí, proto se zaměřím zejména na rozšíření dostupnosti terénních služeb.

Moto: Kde je vůle, tam je cesta.

Kontakt: 602 234 859 martin.hrabanek@post.cz
RADNÍ ZA STAROSTY A NEZÁVISLÉ


Mgr. Petra Pecková, hejtmanka, zodpovědná za oblast vnějších vztahů, bezpečnosti, ICT a digitalizace

Petra Pecková se narodila 12. října 1975 v Benešově. Vystudovala Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze, Vyšší odbornou školu publicistiky, žurnalistiku a politologii na Masarykově univerzitě v Brně a veřejnou a sociální politiku na Univerzitě Karlově. Po studiích nastoupila do redakce zpravodajství a publicistiky televize Nova, kde se podílela na pořadech Občanské judo, Na vlastní oči, Zálety, Áčko či Víkend. Několik let spolupracovala s Českou televizí a TV Barrandov. Do politiky vstoupila v roce 2010, kdy byla jako bezpartijní na kandidátce ODS poprvé zvolena do zastupitelstva Mnichovic a následující čtyři roky byla jejich první místostarostkou. Od listopadu 2014 je ve městě starostkou. Nejdříve kandidovala jako nezávislá za uskupení Mnichovice - město na Vaší straně, ve volbách v roce 2018 za STAN. Petra Pecková je rozvedená, má dceru a syna. Ráda cestuje, běhá, lyžuje, jezdí na kole, potápí se a hraje golf a basketbal. Ke sportu a kultuře vede i své děti, se kterými chodí na koncerty, výstavy, do kina nebo do divadla.

Program: „Středočeský kraj musí být otevřený, transparentní a předvídatelný. Ve středních Čechách chci opravené silnice, fungující dopravu, pitnou vodu všude, kde je její nedostatek, zdravé životní prostředí, kvalitní a dostupné vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, moderní technologie, ale hlavně spokojené občany, kterým se tady dobře žije.“

Motto: Zásadní rozhodnutí dobře zvaž, ale neodkládej.

Kontakt: 603 232 524, peckova@kr-s.cz

Ing. Věslav Michalik, CSc., náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací

Věslav Michalik se narodil 1. března 1963 v Českém Těšíně. Vystudoval jadernou fyziku na ČVUT, kde rovněž získal doktorát. Působil jako vědecký pracovník v Akademii věd, publikoval desítky odborných článků. Později se věnoval investičnímu bankovnictví, působil ve vrcholovém vedení několika bankovních institucí, byl předsedou dozorčí rady Burzy cenných papírů Praha. Od roku 2004 je starostou Dolních Břežan, které se staly příkladem dobré praxe územního rozvoje. Je členem předsednictva hnutí STAN. Je ženatý a má dvě dospělé děti.

Program: „Chci, aby Středočeský kraj nakládal s finančními prostředky zodpovědně, efektivně a transparentně. Bez papalášství, prospěchářství a klientelismu. Aby se stal vzorem ostatním, ne hanbou všem.“

Motto: O ostatních si mysli jen to dobré, dokud Tě nepřesvědčí o opaku.

Kontakt: 602 352 387, michalik@kr-s.cz

Mgr. Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy

Petr Borecký se narodil 17. prosince 1972 v Praze. Po maturitě na Gymnáziu Voděradská nastoupil ke studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, které zakončil v roce 1996 magisterským titulem. Díky školám a rodinnému zázemí se Petr Borecký domluví anglicky, německy a rusky. Období dalších osmnácti let v jeho životě lemovala práce v advokátní kanceláři, manažerské pozice v telekomunikacích, právnickém nakladatelství a angažmá ve vlastní firmě podnikající v oblasti energetiky. Ke konci tohoto období se Petr Borecký začal účastnit komunální politiky v Úvalech v rámci spolku Otevřené Úvaly (od roku 2006), za který se stal v roce 2014 starostou města. Od roku 2016 se podílí na činnosti středočeské organizace STAN, za kterou ve stejném roce kandidoval do středočeského zastupitelstva, aby se následně stal coby nezastupitel členem finančního výboru. V roce 2020 byl v komunálních volbách zvolen zastupitelem Středočeského kraje. Petr Borecký je ženatý a má tři syny. Když může, hraje volejbal, tenis, jezdí na kole, poznává cizí kraje a fotografuje.

Program: Chceme motivovat řidiče aut, aby uvažovali, jestli se jim nevyplatí dopravit se po středních Čechách kvalitní a moderní hromadnou dopravou. Chceme nabídnout cestujícím v hromadné dopravě možnost zamyslet se nad tím, jestli by svého cíle nedosáhli zajímavou cestou na kole po kvalitních krajských cyklostezkách. A chceme upravit komunikační trasy ve středních Čechách tak, aby lidé šli rádi pěšky do práce, na nákup nebo jen tak se pro radost projít.

Motto: Řekni Bohu své plány a on se zasměje.

Kontakt: 739 344 588, borecky@kr-s.cz

Mgr. Milan Vácha, radní pro oblast vzdělání a sportu

Milan Vácha se narodil 26. srpna 1976. Vystudoval obor veřejná správa na vysoké škole CEVRO Institut, poté pracoval jako projektový manažer výstavby datových center. Třetí volební období je starostou města Psáry. V této funkci od počátku akcentuje efektivní nakládání s obecními prostředky a intenzivně prosazuje otevřenost obecního úřadu občanům. Působil ve Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Středočeského kraje a je členem školské komise Svazu měst a obcí ČR. Milan Vácha je rozvedený a bezdětný. Zajímá se především o historii, politologii a sport.

Program: Vzdělaní lidé se zájmem o společnost, ve které žijí, jsou hybnou silou každého regionu. Proto musí naše školy nabízet dětem a mladým lidem vzdělávání orientované na klíčové kompetence nepostradatelné pro úspěšný osobní, profesní i občanský život. Podpoříme školy v jejich pedagogické i nepedagogické práci, zajistíme aktuální nabídku moderních a perspektivních středoškolských oborů a zasadíme se o to, aby každý občan Středočeského kraje měl přístup ke kvalitnímu formálnímu i neformálnímu vzdělávání.

Motto: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ (Jan Amos Komenský).

Kontakt: 602 754 837, vacha@kr-s.czRADNÍ ZA PIRÁTSKOU STRANU


Ing. Bc. Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování

Jiří Snížek se narodil 13. července 1989 v Kolíně. Po absolutoriu Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře vystudoval bakalářský obor Elektronika a sdělovací technika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a na stejné vysoké škole i inženýrský program Inteligentní budovy. V roce 2018 absolvoval bakalářské studium filosofie na Katedře filosofie Masarykovy univerzity. Od roku 2015 žije v Kolíně. Ve volbách do zastupitelstva města Kolína v roce 2018 kandidoval na druhém místě pirátské kandidátní listiny. Byl členem Komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory Rady města Kolína a je členem pracovní skupiny Smart City Kolín. Má sedmiletou pracovní zkušenost jako živnostník – školitel programového vybavení pro veřejnou správu.

Program: „Z hlediska regionálního a územního rozvoje je pro mě důležité, abychom ke všem 1 144 středočeským obcím přistupovali spravedlivě, aby se rekonstruovaly staré domy a průmyslové areály spíše, než stavěly nové, a aby po nás zbyla živá a nikoli zabetonovaná a vyschlá krajina.“

Motto: "Přesné a správné myšlení je jediný obecný lék hodící se pro všechny lidi a všechny povahy." (David Hume).

Kontakt: 721 356 719, jiri.snizek@pirati.cz

Mgr. Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství

Jana Skopalíková se narodila 27. února 1993 v Olomouci. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala bakalářský obor Molekulární biologie a biochemie organismů a magisterský obor Botanika se zaměřením na cévnaté rostliny. Nyní studuje doktorský program a pracuje v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích. Členkou Pirátů se stala v polovině roku 2018, je 3. místopředsedkyní krajského sdružení Středočeský kraj a bývalá předsedkyně místního sdružení Benešov. Také se angažuje v Krajském mediálním odboru a Krajském expertním týmu životní prostředí a zemědělství. Miluje přírodu, táhne ji to směrem k zero-waste, pracovala s dětmi v přírodovědném oddílu a vede cvičení na Katedře botaniky PřF UK. Ráda hraje na kytaru a zpívá u táboráku, věnuje se americkému stepu (cloggingu), někdy fotí, zajímá se o rekonstrukci historie a po večerech šije dobové kostýmy.

Program: „Mezi klíčové priority v oblasti životního prostředí a zemědělství patří zadržení vody v krajině a dostupnost pitné i užitkové vody, stejně jako minimalizace negativních environmentálních dopadů na středočeskou krajinu i občany, ale také podpora její přirozené obnovy a udržitelnosti. Pestrá a živá krajina včetně zachovaných přírodních krás, to je můj cíl."

Motto: „Činy jsou mocnější než slova.“ (Latinské přísloví).

Kontakt: 736 154 039, jana.skopalikova@pirati.cz

RADNÍ ZA SPOJENCE (TOP 09, HLAS A ZELENÍ)

Jan Jakob, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Jan Jakob se narodil 2. prosince 1982 ve Vsetíně. Po maturitě na gymnáziu se přestěhoval do Prahy, kde se věnoval problematice médií a působil jako tiskový mluvčí, v letech 2005 – 2009 i jako tajemník Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky. Po přestěhování do Roztok se zapojil do zdejšího veřejného života. V roce 2010 se stal starostou a definitivně opustil svět médií. Řízení města se plně věnuje doposud, již třetí volební období. V roce 2016 se stal zastupitelem Středočeského kraje. Od roku 2017 je předsedou středočeské krajské organizace a od listopadu 2019 celostátním místopředsedou TOP 09. Je ženatý a vychovává čtyři děti. K jeho zálibám patří zahradničení, vaření a uzení domácích specialit. Je spoluautorem kuchařky pro děti.

Program: Středočeský kraj se vyznačuje nejen kulturním dědictvím výjimečné kvality, ale také bohatým kulturním životem, který vychází z mimořádné regionální tradice. V nelehké době je potřeba propojovat oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu jako nedílnou součást života občanů. Díky tomu je možné využít významného potenciálu našeho kraje.

Motto: Úsměvů není nikdy dost. Neusmát se za celý den na nikoho je zločin.

Kontakt: 604 592 171, jakob@roztoky.cz

25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page