top of page
Vyhledat
  • odskralupy

Kralupy se mění v centrum vědy a techniky. Moderní laboratoře a učebny může závidět celý region

Téměř dvacetitisícové Kralupy nad Vltavou se mohou pochlubit zajímavou industriální minulostí, kterou má jen málokteré české město. Bohužel zcela jiná situace panovala po dlouhá léta v oblasti dostupnosti odborných technických předmětů a jejich výuky. Tu zajišťovala pouze místní střední odborná škola a střední odborné učiliště. Později však byl postaven technopark, robotiku a technologie začalo nabízet i gymnázium a nyní kralupské děti získaly možnost věnovat se přírodním vědám již od nástupu na základku.

První průmyslový podnik v Kralupech – loděnice Vojtěcha Lanny – byl založen již v roce 1856. O rok později následovala lučební továrna Jana Jordana, díky které získala tehdejší obec svůj industriální charakter se zaměřením na chemickou výrobu.

Za první republiky se ve městě nacházelo již více než dvacet továren a dalších závodů a vznikla proto myšlenka založit střední odbornou školu průmyslovou, která však nakonec musela ustoupit zřízení gymnázia.


Průmyslové Kralupy vděčí za svůj rozvoj především výstavbě železniční trati z Prahy do Podmokel (dnešního Děčína), která byla dokončena v roce 1851. Následovala dráha Buštěhradská a Turnovská, čímž se Kralupy proměnily v důležitý železniční uzel
Dobré dopravní spojení, poloha na řece i blízkost Prahy, to vše činilo z Kralup ideální místo pro budoucí průmyslovou agromeraci. Postupem času zde proto vyrostly nejen továrny chemické, ale také strojírenské či dřevozpracující a například kralupská dýhárna byla prvním průmyslovým závodem svého druhu v ČSR.

Dlouhá tradice výuky technických předmětů

V souvislosti se vznikem mamutích průmyslových podniků ve druhé polovině minulého století potřeba technického vzdělání vzrostla. „Došlo proto k založení odborného učiliště v Lobečku, zaměřeného především na průmyslovou chemii, které zajišťuje vzdělání v této oblasti dodnes," popisuje místostarosta Libor Lesák historii výuky odborných technických předmětů v Kralupech s tím, že zároveň bylo k dispozici i učňovské středisko Barev a laků.

Zatímco dříve panoval o technické obory zájem a práce v předních průmyslových podnicích patřila mezi ty lukrativní, dnes je situace spíše opačná. „Motivace jít tímto směrem u mladých lidí klesá, což nám přijde škoda. Už jen proto, že odborníků v oblasti chemie, fyziky a matematiky je nedostatek a navíc je po nich stálá poptávka,“ vysvětluje Lesák důvod, jež ho vedl k myšlence obnovit tradici výuky odborných technických předmětů v Kralupech.


Moderní laboratoře ocení žáci z celého regionu

Jako vhodné místo pro umístění těchto moderních laboratoří a učeben pro rozšířenou výuku přírodních věd byla nakonec vybrána Základní škola Komenského nám. Nachází se v centru Kralup, v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží, a tak je ideálně dostupná nejen pro místní děti, ale i pro dojíždějící. Už od počátku se totiž počítalo s tím, že moderní a inovativní pojetí polytechniky bude dostupné nejen pro malé Kralupáky, ale také pro školáky z celého regionu.


Základní škola Komenského nám. je jedna z nejstarších vzdělávacích institucí ve městě. K jejímu založení došlo již v roce 1901. Původně sloužila jako chlapecká škola a zpočátku v jednom z jejích křídel sídlilo také nově založené Dvořákovo gymnázium. 

S výstavbou nového pavilonu určeného pro realizaci tohoto projektu se začalo zjara loňského roku a přesně za rok se podařilo celou investiční akci dokončit. Celkové náklady se vyšplhaly na 64 milionů korun, nicméně více než polovina této částky byla pokryta z dotace, kterou se Liboru Lesákovi podařilo pro město získat. „Sehnat peníze nebylo jednoduché, neboť z 650 uchazečů dosáhlo na dotaci jen asi 130 z nich,“ uvádí kralupský místostarosta a neopomíná dodat, že všem, kteří se na zpracování podkladů pro získání financí podíleli, patří velké poděkování.


Matika již nebude strašákem

Moderní areál, který je od dubna k dispozici všem dětem, které chtějí získat hlubší znalosti v oblastni přírodních věd, se skládá ze dvou laboratoří - chemie a fyziky, dvou kabinetů a tří učeben. „Samozřejmostí je moderní vybavení zahrnující nejen dataprojektory nebo dotykové obrazovky, ale především spousty pomůcek, jež žákům inovativním způsobem pomohou pochopit přírodní vědy a rozvíjet se v nich,“ popisuje podobu pavilonu ředitelka školy Mgr. Jiřina Hereinová, podle níž se žáci na práci s technikou a zajímavé pokusy již dlouho těší.


„Je to totiž právě moderně pojatá didaktika matematiky, chemie a fyziky, včetně názorných ukázek a možnosti si vše osahat a zkusit, co povede děti k tomu, aby je začala věda a technika bavit,“ shodují se kralupský místostarosta a zkušená pedagožka na tom, jaký je největší přínos tohoto projektu. Zároveň oba považují za důležité i to, že žáci již nebudou brát přírodní vědy jako strašáka, ale jako moderní a užitečný nástroj, který jim pomůže poznat svět okolo nás.


V Kralupech se klade důraz nejen na matematiku, fyziku a chemii, ale samozřejmostí je také rozšířená výuka společenských věd. Od letošního školního roku ji nabízí Dvořákovo gymnázium a kdo má rád humanitní předměty, toho jistě potěší dějiny umění, komunikační dovednosti, mediální výchova nebo multimedální tvorba

Nejen zábava, ale i kvalitní příprava

Vedle výstavby učeben a laboratoří však celá investiční akce zahrnovala také rekonstrukci sanitárních zařízení a především kuchyně a jídelny. Mezi další novinky patří spojovací chodba staré a nové budovy a dva nové výtahy. „Právě díky nim je teď naše škola plně bezbariérová, takže mezi sebou rádi uvítáme i vozíčkáře,“ zdůrazňuje Jiřina Hereinová další benefit, který nyní může ZŠ Komenského zájemcům vedle rozšířené výuky přírodních věd nabídnout.


Moderní pojetí odborných předmětů však není to jediné, čím se nyní Kralupy nad Vltavou mohou pochlubit. „Koho bude matematika, fyzika a chemie bavit, může po skončení základky nastoupit vedle střední odborné školy také na Dvořákovo gymnázium,“ dává doporučení těm, kdo se zajímají o přírodní vědy, kralupský místostarosta. Nově je zde totiž otevřena třída zaměřená na výuku technologií, jež zájemce skvěle připraví na studium technických univerzit.


Kralupy nad Vltavou, které se tak postupně mění v centrum vědy a techniky Středočeského kraje, ale mají v plánu přitáhnout mladé lidi k zájmu nejen o přírodní vědy, ale také o ekologii nebo ochranu životního prostředí, doslova již od plenek. Vedle instalace přírodních herních prvků v areálech mateřských škol byla zrealizována také environmentální zahrada při Základní škole Václava Havla, přičemž s podobně laděnými projekty se počítá i do budoucna.


Převzato z:

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page