Vyhledat
  • odskralupy

#Lítej bez omezení...


… PRO ZDRAVÉ KRALUPY se vzornou péčí o seniory a čistou přírodou

Stárnutí populace, nedostatek lékařů a samozřejmě trvale poškozené životní prostředí, to vše dnes trápí naši zem. My se však postaráme o to, aby se tyto problémy našemu městu z dálky vyhnuly, zkrátka PRO KRALUPY a jejich obyvatele uděláme maximum. Zkvalitníme služby pro seniory, včetně denního stacionáře a aktivizačních činností, dostaneme do města další lékaře, a nadále budeme zlepšovat kvalitu životního prostředí.

Zatímco v uplynulých letech se nám podařilo ve městě zřídit dva domy s pečovatelskou službou či hojně využívaný rozvoz obědů, nyní se zaměříme zkvalitnění péče o seniory. „Mezi staršími lidmi provedeme detailní průzkum, na jehož základě zjistíme, co konkrétně by si přáli, a podle toho rozšíříme nabídku sociálních služeb,“ uvádí Mgr. Václav Gabriel, člen ODS Kralupy s tím, že náš tým taktéž finančně podpoří činnost seniorských klubů ve městě.

„Přivedeme lékaře specialisty zpátky do Kralup“

Velké přání, které zejména starším lidem musíme splnit

„Stejně tak pomůžeme občanům, kteří se o své starší příbuzné chtějí starat, ale zároveň chodí do práce,“ zdůrazňuje Mgr. Václav Gabriel, jehož velkým snem je zřídit denní stacionář pro seniory v Kralupech. Taktéž již od loňska funguje ve městě univerzita 3. věku ve spolupráci s ČZU, a my i nadále budeme zlepšovat možnosti vzdělávání seniorů. Mezi další novinky patří i domov pro seniory, kde se zodpovědně postaráme o občany, kteří již nikoho nemají.

PRO ZDRAVÉ KRALUPY jsme však ochotni udělat maximum, a proto zajistíme ve spolupráci s pojišťovnami preventivní programy a zorganizujeme Dny zdraví pro Kralupáky zdarma. Stejně tak obnovíme drogovou poradnu pro mládež, posílíme prevenci civilizačních chorob, a pomocí benefitů, jako levný pronájem ordinací a městské byty, přivedeme lékaře zpět do Kralup. Důraz však budeme klást i na zdravé životní prostředí.

„Park na Seifertově náměstí se stane opět chloubou našeho města“

Ing. Adéla Humlová, členka ekologické komise města a milovnice přírody

„Využijeme um našeho lídra Libora Lesáka, specialisty na dotace a finanční politiku, a získáme peníze na zavedení nízkoemisních zón,“ říká Ing. Adéla Humlová s tím, že taktéž bude v okolí hlavních tahů vysázena izolační zeleň, která přispěje ke snížení prašnosti. Stejně tak zkrášlíme zelené plochy ve městě, budeme pokračovat v regeneraci sídlišť, a samozřejmě nezapomeneme ani na Seifertův park v Lobečku, jež proměníme v oázu pohody.

Maximum však uděláme nejen PRO ČISTOU PŘÍRODU V KRALUPECH, ale zaměříme se i na jejich okolí. Důrazně odmítneme snahy o výstavbu dalších průmyslových zařízení na Kralupsku, a zabráníme jejich vzniku stejně, jako jsme zablokovali obalovnu Chvatěruby.

Chceš žít v čistém městě plném přírody, které Tě nikdy nenechá na holičkách?

Přidej se k nám, dej nám důvěru u voleb a pak už jen lítej s námi!


0 zobrazení
  • Libor Lesák
  • @lesaklibor
  • Grey YouTube Icon

Copyright ©

Libor Lesák 2020