Vyhledat
  • odskralupy

#Lítej bezpečně...


… PRO MODERNÍ KRALUPY bez dluhů, ubytoven a s hezkým náměstím

Zvyšující se kriminalita, nelegální migrace či drogová problematika, to vše trápí dnešní svět. My však nedopustíme, aby na tento nepříjemný trend doplatilo i naše město, a tak provedeme reorganizaci městské policie, a navýšíme její početní stav. PRO KRALUPY chceme to nejlepší, a to po všech stránkách. Úspěšně završíme rozvoj centra města, dokončíme informační portál, a hlavně ohlídáme, aby Kralupy byly i nadále bez dluhů.

Příliv zahraničních zaměstnanců do podniků v okolí českých měst se jeví jako stále větší problém, a krádeže, napadení či znásilnění, pak nejsou výjimkou. To ovšem nebude náš případ, protože pořádek v Kralupech si ohlídáme. Začneme přitom již tím, že důsledně zakročíme proti jakýmkoliv snahám o výstavbu ubytoven ve městě. Stejně tak politiku nulové tolerance uplatníme proti všem, kdo poškozují a ničí majetek města či soukromníků.

„Městskou policii přesuneme blíže do centra, blíže k lidem“

Libor Lesák, lídr ODS Kralupy a kandidát na starostu města

V souvislosti s tím, také rozšíříme městský kamerový systém, a především zajistíme jeho 24 hodinové sledování, v čemž nám mohou pomoci třeba ZTP, kteří by mohli mít jeho kontrolu na starosti. „Zároveň také přesuneme městskou policii blíže do centra, blíže k lidem, stejně jako podpoříme zřízení služebny PČR na nádraží ČD,“ uvádí Libor Lesák s tím, že tato nová opatření PRO BEZPEČNÉ KRALUPY budou také znamenat konec opilců na pěší zóně.

Naše plány se však netýkají jen pořádku ve městě, ale samozřejmě i zvýšení jeho prestiže. K tomu nám dopomůže především úspěšná dotační politika, kterou zavedl náš lídr Libor Lesák, jež se spolu s naším týmem ODS Kralupy zasadil o to, že město je bez dluhů. V tomto trendu budeme pokračovat i nadále, přičemž dohlédneme na úspěšné dokončení rozvoje centra Kralup, nové náměstí s fontánou a multifunkční centrum s pivovárkem.

„Krásné město s nulovou kriminalitou, na které budeme všichni hrdí“

Náš hlavní cíl, kterého PRO KRALUPY a PRO VÁS musíme dosáhnout

PRO KRALUPY toho však chystáme ještě mnohem víc, a změny se samozřejmě týkají také současného webu města, který je již nevyhovující a málo přehledný,“ zdůrazňuje za celý tým ODS Kralupy Libor Lesák. Občané i návštěvníci se nyní podle něj mohou těšit na zajímavou novinku, prozatím pilotní projekt, s názvem Turistický a informační portál města (www.tipkralupy.cz). Nejen, že zde zájemci naleznou mnoho užitečného, ale nový startup taktéž podpoří i místní podnikatele.

Moderní protipovodňový systém, je pro nás poslední velkou výzvou z této oblasti. Nové varovné hlásiče, hladinoměry na potocích a především suché poldry, tím vším Kralupákům zajistíme klidné spaní a život ve městě na řece bez obav.

Chceš bezpečné město bez dluhů, kde se nebudeš ve dne ani v noci bát?

Přijď nás podpořit k volbám, dej nám důvěru a pak už jen lítej s námi!

#lítejbezpečně #Lítejsnámi #LiborLesák #Kralupy

0 zobrazení
  • Libor Lesák
  • @lesaklibor
  • Grey YouTube Icon

Copyright ©

Libor Lesák 2020