Vyhledat
  • odskralupy

Ulice Ke Hřbitovu může být do konce roku opět průjezdná. Kralupský místostarosta Lesák prosadil její


Zatímco původně to vypadalo, že rekonstrukce hojně využívané komunikace v ulici Ke Hřbitovu začne nejprve na jaře příštího roku, středeční schůzka kralupského místostarosty Libora Lesáka se zástupci Středočeského kraje, přinesla radikální posun kupředu. Uzavírka silnice i sesun svahu totiž byly vyhodnoceny jako havarijní stav. Ještě v září se tak začne s opravou, jež by měla být do konce letošního roku hotova.

Když musela být v pátek 27. července 2018 komunikace v ulici Ke Hřbitovu na nařízení Středočeského kraje z nenadání uzavřena, většina občanů se domnívala, že půjde jen o krátkodobý problém. Brzy se však ukázalo, že nejde jen o trhliny na vozovce, ale především o celkový sesun části svahu. Odborný posudek navíc přinesl zjištění, že další potíže se stabilitou by mohl způsobit i jednosměrný provoz, a silnice proto musí zůstat do rekonstrukce uzavřena.

Ti, kdo mířili z centra města do okolních vesnic situovaných na jih od Kralup tak byli nuceni zvolit objízdnou trasu přes Minice. „Lépe na tom nebyly ani autobusy městské hromadné dopravy, které musely obsluhovat zastávku „Hřbitov“ složitou oklikou, což způsobovalo problémy,“ říká kralupský místostarosta Libor Lesák, který se rozhodl jednat. Výsledkem tak byla středeční schůzka se zástupci kraje, jejíž závěrem byl radikální obrat k lepšímu.

V průběhu jednání, kterého se kromě Libora Lesáka zúčastnil také Ing. František Petrtýl, radní pro dopravu Středočeského kraje a Ing. Aleš Čermák z Krajské správy a údržby silnic, se podařilo dohodnout, že bude nařízena okamžitá oprava komunikace, a její uvedení do původního stavu. „To znamená, že KSÚS uvolní finanční prostředky, a rekonstrukce bude zahájena nejpozději do konce září,“ vysvětluje místostarosta Lesák postup stavebních prací.

„V případě, že nenastanou nepříznivé klimatické podmínky ani jiné komplikace, bude cesta na hřbitov opět průjezdná ještě na konci letošního roku,“ zdůrazňuje Libor Lesák s tím, že původně měla být silnice po celý rok 2019 uzavřena. Hlavní podíl na tomto obratu měl především fakt, že kralupský místostarosta přesvědčil zástupce kraje o havarijním stavu, s poukazem na pozdní dojezd jednotek IZS či nebezpeční sesunu svahu na okolní domy.

Je třeba zmínit, že cesta Ke Hřbitovu není jediným místem, které nyní projde celkovou opravou. V současné době taktéž probíhá rekonstrukce ulice Gagarinova v Lobečku, a to včetně výstavby nového chodníku, parkovacích míst a moderního osvětlení. Občané Minic se zase dočkají bezpečné cesty z této městské části do centra Kralup, díky bezbariérovému chodníku v ulici Hybešova, a k nepoznání se samozřejmě postupně mění i Palackého náměstí.


0 zobrazení
  • Libor Lesák
  • @lesaklibor
  • Grey YouTube Icon

Copyright ©

Libor Lesák 2020