top of page
Vyhledat
  • odskralupy

Libor Lesák o rozpočtu a investičních akcích v roce 2018


Zastupitelé města Kralupy nad Vltavou na veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 18.12.2017 jednohlasně schválili rozpočet Města Kralupy nad Vltavou na rok 2018. Schvalování rozpočtů města v prosincovém termínu je v našem městě již dlouho zavedeným pravidlem a umožňuje městu hospodařit bez rozpočtového provizoria. Značnou výhodou je rovněž možnost vypisování výběrových řízení na schválené investiční akce již v začátku roku a připravit vysoutěžené stavby, zejména ve školách, na realizaci v prázdninových termínech.

Rozpočet města byl schválen jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 326.142.300,- Kč. Lepší výběr daní a změna Rozpočtového určení daní umožnilo sestavit rozpočet města s nejvyššími příjmy za posledních 15 let. Toto se promítlo v navýšení výdajů v oblastech podpory veřejného života i v investičních záměrech. Např. pro potřeby sportovních oddílů bude rozděleno o 700.000,- Kč více a pro činnost zájmových a kulturních spolků o 300.000,- Kč více. Byl navýšen i rozpočet pro organizování kulturních akcí města.

Pro potřeby příspěvkových organizací a Kralupské sportovní bude rozděleno 90.000.000,- Kč.

Pro investice byla uvolněna částka 50mil Kč a pro investice s pomocí státních a evropských fondů na dofinancování 16mil Kč. Největší investiční akcí bude III. etapa přestavby centra města – Palackého náměstí ve výši 25mil Kč. Dále bude provedena rekonstrukce komunikace Gagarinova včetně parkovacích míst, chodníku a veřejného osvětleni za 5.800.000,- Kč, rekonstrukce komunikace Nad Lobčí za 3.500.000,- Kč, bezbariérový chodník v ulici Poděbradova za 1.200.000,- Kč, rozšíření parkovacích míst u ZŠ Komenského za 850.000,- Kč, rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ V. Havla za 2.700.000,- Kč, rekonstrukce střechy ZŠ 28.Října za 3.350.000,- Kč, 1 etapa rekonstrukce elektro v KASS za 3.200.000,- Kč, obnova památek za 700.000,- Kč.

Z dotačních titulů bude např. zateplení bytových domů Chelčického a Cesta Brigádníků, rekonstrukce sportovního areálu v ZŠ Gen. Klapálka, rekonstrukce školních zahrad v ZŠ Třebízského a ZŠ V. Havla, výstavba chodníku v ulici Hybešova a v ulici Dobrovského včetně parkovacích míst, pořízeno vozidlo pro JSDH Minice, a bude započata příprava pro výstavbu nových odborných učeben v ZŠ Komenského. Čerpání dotačních titulů umožní městu v případě 100% úspěch zrealizovat akce za 102mil Kč s vlastní spoluúčastí 16mil Kč.

Děkuji všem kteří se na sestavení rozpočtu podíleli i všem správcům rozpočtu a zastupitelům za pozitivní přístup k hospodaření města bez dluhů.

Libor Lesák – místostarosta

17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page