top of page
Vyhledat
  • odskralupy

Kralupáci se již velké vody způsobené protržením zeměšských rybníků díky Liborovi Lesákovi bát nemus


Většina kralupských občanů si velkou vodu spojuje především s rozvodněním Vltavy, která již několikrát zaplavila naše město a způsobila ohromné problémy. K povodním však může dojít i na tocích malých potoků, které napájejí místní rybníky. Následně hrozí protržení hrází a nedozírné škody. Toto nebezpečí se však nyní podařilo – alespoň v Zeměchách – zažehnat.

Zeměšské rybníky patří nejen mezi oblíbený revír místních i přespolních rybářů, ale jsou také častým vycházkovým cílem kralupských občanů. Do nedávna ovšem byla tato příjemná lokalita časovanou bombou, aniž by si to mnozí z nás uvědomovali. To však nebyl případ místostarosty Libora Lesáka, který se rozhodl jednat.

Během Vánoc si tak řada Kralupáků mohla všimnout jedné podstatné změny, a to instalace bezpečnostních přelivů na rybnících. „Vodní díla Zeměchy byla realizována v poslední třetině minulého století, a to právě bez zmíněných bezpečnostních přelivů,“ potvrdil projektant Martin Jakoubek. Jednalo se o velký problém, který se projevil například v roce 2013, kdy kvůli rozvodnění Knovízského potoka vlivem přívalových dešťů hrozilo protržení hrází rybníků.

Toho se však již nyní obyvatelé Zeměch a Kralup nemusí obávat. Protipovodňové opatření v podobě bezpečnostních přelivů totiž město dokáže ochránit, a to i před stoletou vodou. Pokud hladina rybníků příliš stoupne, přebytečná voda jednoduše odteče zpět do potoka a nebude hrozit poškození hrází.

Vodní dílo mělo podle původních odhadů vyjít na 4 000 000 Kč, nicméně vysoutěžením dobré firmy se tuto cenu podařilo snížit na 1,5 milionu korun. Následně navíc pro město Libor Lesák získal dotaci od Středočeského kraje, která pokryla 85 % všech nákladů, a to zdaleka není všechno. „Jde o první stavbu, která se povedla v rámci realizace zlepšování toků potoků v záplavovém území,“ sdělil Libor Lesák s tím, že následující etapou bude zpětná klapka na potoku, a další řešení v území potoku Zákolanského a Svatojiřského (Knovízského) v návaznosti na protipovodňové ochrany z řeky v Kralupech nad Vltavou.

„Snažíme se také Středočeský kraj a povodní Vltavy přesvědčit, aby řešili možné přívalové povodně na potocích už v jejich území a ne až v Kralupech nad Vltavou,“ dodává Libor Lesák s tím, že jeho přáním je revitalizovat potoky v tom smyslu, že se vyčistí, jejich toky se vrátí do původních koryt a vzniknou suché poldry, do kterých se při přívalových povodních voda rozlije a do Kralup tak již vůbec nedoteče.

16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page